Privacyverklaring

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Just Mediation, Anneke van der Molen, Patroonstraat 13
3861 RN in Nijkerk (Gld),  info@justmediation.nl, en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met jou en voor jou te kunnen werken. Voor jou werken kan zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie. Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan jou vragen. De grondslagen zijn dan dat jij ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van jouw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank dat nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor je werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor jou stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens van je/jullie nodig. De gegevens die we van jou krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met jou is, daar teken je ook voor. Daarnaast werken we voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Met de leverancier daarvan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodat jij daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is 5 jaar, daarna worden al jouw gegevens door ons gewist. In die periode van 5 jaar kun je altijd bij ons terecht met vragen. Ook kun je opvragen welke gegevens wij hebben en deze laten verwijderen.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van jouw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van jouw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met jou besproken.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.
De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gegevens die jij aan ons toevertrouwt worden als dat mogelijk is offline, dus niet in de cloud bewaard.
  • We gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
    Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam  naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IPadres.
  • We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

Ten slotte: als je denkt dat wij niet juist met jouw privacygevoelige gegevens omgaan, kun je daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

Helpt een brug bouwen waar nu een kloof is.Neem contact op